Jesteś tutaj: Start / Zasady naboru

Zasady naboru

 

SZANOWNI RODZICE!!!

 Trwa rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, która przebiega w dwóch etapach:

 Etap I

- rekrutacja dzieci uczęszczających do przedszkola, tzw. kontynuacja. Ten etap przeznaczony jest dla dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice otrzymują tzw. DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, którą są zobowiązani złożyć u nauczycielek w  grupach do dnia 20.02.2020 r.

Dane z Deklaracji o kontynuacji do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie DEKLARACJI ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją  z miejsca w przedszkolu. W Deklaracji należy wypełnić wszystkie pola oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach.

 

Etap II

 - rekrutacja dzieci nowo przyjętych. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA należy zalogować się w programie pod adresem:

 http://konin.przedszkola.vnabor.pl ( strona będzie aktywna od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.) i postępować zgodnie z etapami  wskazanymi w programie.
Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez program, należy bezwzględnie wydrukować wypełniony WNIOSEK, podpisać i dostarczyć do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU.  

W razie problemów z wypełnieniem wniosku elektronicznie, będzie go można wypełnić w przedszkolu.

Wypełnianie i składanie WNIOSKÓW jest możliwe tylko ww. terminie, tzn. od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

W przypadku wolnych miejsc po rekrutacji właściwej rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Publikacja wolnych miejsc i otwarcie strony dla rodziców od 11.05.2020 r. godz. 8.00 do 15.05. 2020 r. do godziny 15.00.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których,, Wnioski o przyjęcie dziecka” zostaną wypełnione w formie elektronicznej i dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola pierwszego wyboru.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!