Jesteś tutaj: Start / Organizacja

Organizacja

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA NR 2 „ Kraina Wesołej Zabawy”
DYREKTOR
WICEDYREKTOR
NAUCZYCIELE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
INTENDENT
SPECJALISTA ds. kadrowych
KUCHARKI
WOŹNE
KONSERWATOR
DOZORCA
OGRODNIK

ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:
1. Dyrektor Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

Kompetencje poszczególnych organów przedszkola znajdują się w Statucie Przedszkola